آخرین صوت های هیئت

مناسبت :

عزاداری سید الشهدا

محرم و صفر

مکان:

منزل ترکیان

فروغی، جنب لوستر حدیث، پلاک ۳۵

زمان:

پنجشنبه هر هفته

 از اذان مغرب

بنر مراسم:

اطلاعیه های هیئت

برای ورود و نوشتن از این قسمت اقدام کنید!