مناسب ترین و بهترین جواب ها

جواب سلام را با علیک بده

جواب تشکر را با تواضع

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت…

جواب ترس را با جرأت

جواب دروغ را با راستی

جواب دشمنی را با دوستی

جواب زشتی را به زیبایی

جواب توهم را به روشنی

جواب خشم را به صبوری

جواب سرد را به گرمی

جواب نامردی را با مردانگی

جواب همدلی را با رازداری

جواب پشتکار را با تشویق

جواب اعتماد را بی ریا

جواب بی تفاوت را با التفات

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را بی غرور

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب لبخند را با خنده

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید

جواب گناه را با بخشش

و جواب عشق چیست جز عشق؟

هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار

مطمئن باش هر جوابی بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گردد

این هفته…

با سلام…

جلسه این هفته ساعت ۷ ان شاء الله برگزار می گردد…با حضور دیر هنگام خود دوستان را به فیض اکمل برسانید…!

راستی از صفحه ی ۲۰ تا آخر تحقیق امیر محمد(شرور و توحید) را هم مطالعه بفرمایید… 

حسن ختام:

دفتر حق است دل ،به حق بنگارش / نیست روا پر نقوش باطله باشد

سنگر انفرادی

آه، خدایا چه لذتی دارد انسان در راه
تو بمیرد و به خون خویش بغلتد. دوری این شهیدان به دلمان فشار می‌آورد و
این فشار در طلبیدن خلاصه می‌شود و آنگاه رو به کاغذ و قلم می‌آوریم و
لحظات این عزیزان را می‌نویسيم که هر لحظة آنها عشق و ایمانشان به خدا بود…

ادامه مطلب …