...و اینگونه هیئت حر از بین رفت

آخرین صوت های هیئت

مناسبت :

شهادت پیامبر و امام رضا

آخر صفر

مکان:

منزل ترکیان

فروغی، جنب لوستر حدیث، پلاک ۳۸

زمان:

چهارشنبه و پنجشنبه ۱۶ و ۱۷ آبان

 از ساعت ۱۸:۳۰

بنر مراسم:

اطلاعیه های هیئت

برای ورود و نوشتن از این قسمت اقدام کنید!